Zoznam použitých skratiek miest:

FD - NsP F.D.Roosevelta B.Bystrica
PB - Podunajské Biskupice
PZ - Podbrezová
HR - Hronec
LC - Lučenec
NS - Nižný Skálnik
ZH - Žiar n/Hronom
ST - Strážske
KL - Klenovec
FI - Fiľakovo
PV - Prestavlky
MB - Medzibrod
MT - Martin
NR - Nitra